top of page

Methode

macro micro.png
triple p.png

Studio Moio heeft een methodiek ontwikkeld die de triple triple P methode heet (Studio Moio, 2022). Tijdens het MDT UniverCity voor Changemakers traject, starten de jongeren in iedergeval met de eerste drie fasen.

 

In de eerste fase (Play) krijgen de jongeren de ruimte om aanwezig te zijn. Iedereen wordt met respect voor de individuele ervaringen en eigenheid ontvangen. De jongeren draaien mee in de groep en gaan hun eigen talenten en grenzen verkennen door mee te doen met kleine projecten. De persoonlijke behoeften aan een eigen leertraject worden dan helder, net als de eigen ambities (passion).

Op basis van deze ervaringen worden de jongeren uitgedaagd om een eigen plan van aanpak te maken, waarin hun waarde voor de ander in beeld komt. Ze gaan hun eigen vooroordelen onderzoeken en zich verhouden tot andere perspectieven dan ze gewend waren. Hierdoor wordt hun eigen project vormgegeven (purpose).

 

MDT UniverCity voor Changemakers koppelt de eigen behoeften aan reële vraagstukken uit de stad. Daarnaast biedt MDT UniverCity voor Changemakers gedurende het leertraject van de jongeren lessen aan waar de jongeren behoefte aan blijken te hebben. Die kennis en vaardigheden kan de student dan weer inzetten in haar eigen project.

Vier engelse woorden onder elkaar gepositioneerd met een elk een andere gekleurde achtergrond. De woorden zijn: Art, create, connect en eat.
bottom of page