top of page

Wat kan schooluitval voorkomen?

Over de changemaker(s)

Ik ben Delano

Placeholder.png

Over het project

Waarom zou je uitvallen?

Wat mij opvalt is dat het altijd aan de jongere lijkt te liggen als hij van school
uitvalt. Het ligt aan onze “mentale gezondheid”, het ligt aan ons gedrag, aan
onze taalachterstand, aan ADHD, aan gebroken gezinnen, aan ons eetgedrag.
Het ligt altijd aan ons.

Maar dat kan toch niet? Wij zijn jong, zijn wij echt schuldig aan onze uitval? Ik
wilde dat onderzoeken en samen met Jesse zijn we op pad geweest om zo’n
83 jongeren van het mbo te spreken. Waar ligt het volgens hen aan?

En dan horen we ook ontbrekende docenten, uitval van lessen, gedemotiveerde
mensen voor de klas, aan een onderwijssysteem dat de een het
gevoel geeft “dom” te zijn en de ander slim. Wat denk je dat dat doet met je
motivatie. En dan krijgen we niet echt gezonde voeding op de scholen. Waar
is bewegen gebleven, waarom zitten we een hele dag binnen?

Ik heb geen direct antwoord. Maar ik denk wel: schooluitval voorkomen vraagt
veel breder kijken. Er is niet per se alleen wat met ons aan de hand.

Placeholder.png
Placeholder.png
Placeholder.png
Placeholder.png
bottom of page