top of page

Spelen ter voorkoming van onderdrukking en discriminatie

Over de changemaker(s)

Ik ben Hasse

Placeholder.png

Over het project

Gedachtekronkels.
Ik heb veel gedachtekronkels, ben nieuwsgierig en vind heel snel veel interessant.
Ik ben Makeme bezig aan een plan om te onderzoeken hoeveel jogneren
zich gediscrimineerd voelen op school of juist erbuiten en wat we er aan kunnen
doen. Ik ben heel speels, daarom onderzoek ik ook hoe we meer spelend
de verschilen tussen mensen kunnen doorbreken. Steeds maar vertellen dat
we “anders” zijn, werkt denk ik niet. We hebben behoefte aan lucht, ruimte,
spelen en ont-moeten. Ellen is ook bezig met ont-moeten, eigenlijk lijkt wat
we doen ook een beetje op elkaar, alleen vanaf een ander startpunt. Zij zat
meer vast en wil zich bevrijden door ont-moeten, ik ben van nature juist heel
speels. Dat werkt heel goed samen en we leren daarin ook van elkaar.
Ik wil ook een podcast mee starten om meer mensen te doorvragen naar hun
gedachtekronkels.

Placeholder.png
Placeholder.png
Placeholder.png
Placeholder.png
bottom of page