top of page

Kunst dat zich uitspreekt

Over de changemaker(s)

Mijn naam is Isabella.

Placeholder.png

Over het project

Kunst kan helpen om te uiten waar niet voldoende over gezegd kan worden en ik vind het belangrijk dat belangrijke onderwerpen ook meer via kunst geuit gaan worden. Ik wil het gaan hebben over zelfbeschikking, abortus en vrouwenrechten. En met verschillende vormen van kunst in beeld brengen wat er nu aan de hand is. Kunst kan vanuit veel meer kanten laten zien waarom een onderwerp belangrijk is. En dat wil ik inzetten, zodat we meer begrip creëren.

Ik heb geregeld dat we voor 5 maart op vrouwendag ook met kunst aan de slag kunnen om het belang van gelijke rechten voor vrouwen zichtbaar te maken.

Placeholder.png
Placeholder.png
Placeholder.png
Placeholder.png
bottom of page