top of page

MDT UniverCity zet leren van de stad centraal.

Op woensdag 17 mei van 15-17.00 in de stadslobby van het Stadhuis delen jonge Changemakers van MDT UniverCity hun plannen. Hun plannen zijn dan niet “af”, sterker nog ze zijn op zijn best halverwege. En precies dat kwetsbare moment is de bedoeling, het presenteren op het moment dat een project nog verre van “af” is en er échte ruimte is voor open en betrokken samenwerking. Het is de ontmoeting met de stad, met mensen die er werken en wonen, het is de ontmoeting met mensen die inspireren, waardoor iets “echt moois” ontstaat. En daarmee kunnen gaan we samen onderzoeken. Met professionals, wetenschappers, andere jonge mensen, bewoners, kunstenaars.


Een paar voorbeelden:

· Florianne stelt zichzelf een enorme opgave: jongeren te bereiken met dat wat jongeren eigenlijk niet willen horen. Gezonde voeding, letten op je gehoor, de verleiding van makkelijk geld…

· Jim is aan de slag als game artist. En hij stelt daarin graag filosofische vragen, zoals “Wat zou jij doen als jij, in een leven, jezelf zou tegenkomen, maar dan in een versie zonder tegenslag?”

· De familie van Seherzada komt uit Joegoslavië. Een land dat niet meer bestaat. Wat is de geschiedenis van haar familie? En hoe werkt het als je land niet meer bestaat, waar voel je je dan thuis? Ze gaat op zoek, naar haar geschiedenis, naar een uitleg over wat daar gebeurd is, en hoe dat ook met ons verbonden is. En ze onderzoekt wat het betekent als je land er niet meer is. Interessant nu ook werkelijk werelddelen verdwijnen in de oceaan door klimaatverandering. Wat betekent het stukje aarde voor wie je bent en mag zijn? Seherzada wil er iets van maken met fotografie.

· En ook wordt er nog steeds hard gewerkt aan een documentaire over Leidse insecten “Welke insecten leven bij ons om de hoek en hoe kunnen we ze vanuit hun waarde zien?”


MDT UniverCity for Changemakers werkt samen met jongeren om broodnodige vernieuwing te organiseren voor problemen in de samenleving die niet gezien worden of onmogelijk lijken om op te lossen. De “zo is het eenmaal” en “dat kan toch niet”-mentaliteit wordt rigoureus aan de kant gezet als deze jonge mensen onderzoeken, plannen bedenken en uitvoeren. Eerder werden zonnepanelen op het dak gezet van mensen met een bijstandsuitkering, er ontstaan kinderboeken in twee talen, zodat ouders en kinderen plezier beleven aan lezen. Nieuwe plannen zien dankzij jonge moed het licht en met dank aan partners en experts, leren jonge mensen maatschappelijk vernieuwen, onderzoek doen, projecten opzetten en groeien ze ook persoonlijk veel.


De jonge mensen hebben aan het begin vaak niet het idee hebben dat ze “changemakers” zijn. Ze voelen zich er soms zelfs ongemakkelijk bij. Dat hún inzichten, waarom-vragen, worden gezien als waardevol verrast ze. Maar juist hun inzichten doen ertoe. “Om tot vernieuwing te komen, heb je innovatieve denkers nodig, maar het huidige onderwijsklimaat is niet gericht op innovatie, de toetsen selecteren degene die het best zijn in herhalen. Met MDT UniverCity zoeken juist de innovatiekracht op. Hier gaat het om het leren zien van kansen, de moed hebben om dat tot uitvoering te brengen en ervan leren. En we hebben de mensen uit de stad hard nodig om te helpen valoriseren, de kracht zien. Want deze jonge mensen hebben te vaak het idee gekregen dat hun ideeen er niet toe doen. Niets is minder waar,” zo laat Nathalie Lecina (conceptueel&creatief leider) weten, “Het is niet alleen hun idee, maar ook het leereffect van het experimenteren dat we zoveel meer elkaar zouden moeten gunnem. We leren van de onderwerpen die benoemd gezien worden, van de oplossingsrichtingen en de manier waarop het opgepakt kan worden. En het is heel waardevol te merken dat er zoveel meer mensen mee gaan staan.”


De gemeente Leiden is een zeer betrokken partner en kijkt ook mee welke plannen een bijdrage leveren aan beleidsontwikkeling en/of uitvoering. “De ideeën van de jongeren en hun betrokkenheid, heeft al veel betekend voor onze manier van denken over niveaus in het onderwijs. Ze bieden nieuwe inzichten over onderwerpen waar wij ons mee bezig houden en helpen daarmee dus ook dit soms op een andere manier aan te pakken, zo laat Jessica Hilhorst (onderwijsinnovator) weten.

MDT is een afkorting van maatschappelijke diensttijd, een landelijk programma waarbij jongeren de kans krijgen binnen heel veel verschillende projecten hun talenten te ontdekken, iets te doen voor een ander en andere mensen te ontmoeten. Algemene informatie is te vinden op doemeemetmdt.nl.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page