Uit je

Over de changemaker(s)

Placeholder.png

Over het project

Kunst kan helpen om te uiten waar niet voldoende over gezegd kan worden en ik vind het belangrijk dat belangrijke onderwerpen ook meer via kunst geuit gaan worden. Ik wil het gaan hebben over zelfbeschikking, abortus en vrouwenrechten. En met verschillende vormen van kunst in beeld brengen wat er nu aan de hand is. Kunst kan vanuit veel meer kanten laten zien waarom een onderwerp belangrijk is. En dat wil ik inzetten, zodat we meer begrip creëren.